online pharmacy usa

     
  Subscribe to Adamlar Yapıyor by Email  |   Subscribe in a reader

Sigara adam öldürür, öldürtür.

Ben demiştim demek istemiyorum ama, sigara yasağı başlamadan bir ay önce ben demiştim. Milliyet’in haberi ülkenin resmidir.

Ülkenin bir başka resimi de bunlar ama bunları öngörmem imkansızdı.

Leave a Reply

Switch to our desktop site