online pharmacy usa

     
  Subscribe to Adamlar Yapıyor by Email  |   Subscribe in a reader

Coca Cola!!

Bazı markaları kayırıyormuş gibi görünebilirim, hatta kayırıyor da olabilirim.
Coca Cola’ya, Leica’ya, Volkswagen’e ya da Macintosh’a olan hayranlığımı saklayacak değillim. Ama bu tek taraflı bir aşk değil. Bu markaların hepsi aşkıma bir şekilde karşılık veriyor. Her biri çok iyi ürünleri en az kendileri kadar yaratıcı iletişimlerle destekliyorlar. Ben de saygıda kusur etmiyorum kendilerine. Ha Pepsi’nin başarılı bir kampanyası olsa post etmez miyim? Ederim, ama Coca Cola candır.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lqT_dPApj9U]

Leave a Reply

Switch to our desktop site