online pharmacy usa

     
  Subscribe to Adamlar Yapıyor by Email  |   Subscribe in a reader

Redbull kutularından…


“Another Sleepless Knight,” Foreman Lauren. / Soldaki: “Red Bull: The Better Alternative” Cathy Lee. Sağdaki: “Red Bull:59FIFTY” Jon Malley, Charles Waldorf, Rich Wells

Geçen sene açılan sergiden bir kaç iş. Redbul, NewYork Union Station’da, geri dönüşümlü malzeme ya da boş Redbull kutularından yapılmış eserleri sergilemiş. Hem reklam, hem sanat hem de “dünyayı kurtarmak lazım” mesajı aynı yerde…


“Hula Girl,” Annie Sheehan / “The Giant Octopus,” Zac Little.

3-5 tane daha var bakmak isteyenleri şuraya alalım

Leave a Reply

Switch to our desktop site