online pharmacy usa

     
  Subscribe to Adamlar Yapıyor by Email  |   Subscribe in a reader

Reklam, ucundan da olsa, bazen sanattır


Seda Sayan’lı “Pahişah Halı” reklamları değildir ama Oglivy Endonezya’nın yaratıcı takımının Jakarta sokaklarında arzı endam eden enstalasyonları sanattır. Çok başarılı olmuş, über beğendim. Şapkamı çıkarttım UPS adamının kafasına taktım.

Leave a Reply

Switch to our desktop site