online pharmacy usa

     
  Subscribe to Adamlar Yapıyor by Email  |   Subscribe in a reader

Silah alışverişinde bir “celebrity”

Darth Amcamızın maymun edilmediği bir Amnesty International filmi kalmıştı. Belçika’da Adamlar bunu da Yaptı. Güzel iş. Yayılımı bol olur.

Leave a Reply

Switch to our desktop site