online pharmacy usa

     
  Subscribe to Adamlar Yapıyor by Email  |   Subscribe in a reader

Orada olan kadınlar için

Rafineri’ye şapka çıkartıyorum, çok güçlü bir iş. Sadece festivali tanıtmanın ötesinde festival gibi sosyal sorumluluk yükü taşıyan bir film olmuş. Hürmetler.

RT edilecek bir şey varsa budur, çorbada tuzunuz olsun.

Leave a Reply

Switch to our desktop site