online pharmacy usa

     
  Subscribe to Adamlar Yapıyor by Email  |   Subscribe in a reader

İnsanlar neden “iyilik” yapar?

 

10 tane sigorta reklamını logolarını çıkartsak markayı tanıyamazsınız, arasında fark da yoktur. 10 taneden 1’i de bazen böyle çıkar…
Screen Shot 2014-04-09 at 14.17.26

Leave a Reply

Switch to our desktop site