online pharmacy usa

     
  Subscribe to Adamlar Yapıyor by Email  |   Subscribe in a reader

The House Café, anneniz kadar olamıyor. Ama yine de…

House Café, Ping'in elinden tutmasıyla,  Anneler Günü için güzel iş yapmış. Instagram hesaplarından görebileceğiniz 19 mini video çekmiş. Hepsi de ünlülü, kahveli, pastalı, çörekli. Anneler Günü'ne farklı bir yerden bakmışlar; ‘Annesi kadar olmasa da biz de onların sevdikleri şeyleri iyi yaparız’ güzel konumlandırma. Tuttum bu işi.

Screen Shot 2014-05-08 at 13.54.36

Leave a Reply

Switch to our desktop site