online pharmacy usa

     
  Subscribe to Adamlar Yapıyor by Email  |   Subscribe in a reader

“Kız gibi”…?

Bir marka ancak bu kadar güzel, bu kadar güçlü ve etkili şekilde tüketicisini yakalayabilirdi. Ancak bu kadar çarpıcı bir şekilde tüketicisinin arkasında durabili, güçlendirebilir ve yetkin hissettirebilirdi. Helal olsun diyorum, kızlarınızın arkasında durun. Onları yetkin kılın diyor hürtmetlerimi sunuyorum.

Screen Shot 2014-06-27 at 11.34.00

Leave a Reply

Switch to our desktop site